Cette politique a été éditée pour protéger le traitement des données par le responsable des donnés GSÜMED selon la loi du Traitement des Données Personnels KVKK 6698.

1. İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

GSÜMED, https://kariyer.gsumed.org internet sitesi kullanıcılarına (“İnternet Sitesi Kullanıcıları”) ait aşağıdaki bilgileri işlemektedir:

 • Kimlik verisi: ad ve soyad, doğum tarihi, özgeçmişte yer verilmesi halinde medeni durum
 • İletişim verisi: adres, e-posta adresi, telefon numarası
 • Eğitim verisi: öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi
 • Mesleki deneyim verisi: toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
 • Özgeçmişte yer verilmesi halinde üye olunan kuruluşlar ve fotoğraf
 • Çerez bilgileri

2. LA RAISON DU TRAITEMENT DES DONNÉES

GSÜMED tarafından kişisel veriler, İnternet Sitesi Kullanıcıları’nın iş ilanı paylaşımları dahil, yukarıda belirtilen internet sitesi üzerinden hizmet almalarını sağlamak, kariyer etkinliklerini ve eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak ve internet sitesi hizmet kalitesinin artırılması amacıyla istatistiksel kayıtlar tutmak amaçlarıyla sınırlı olarak, temel hak ve özgürlüklerinize itibar edilerek otomatik yollarla işlenmektedir.

3. LA FAÇON DE LA COLLECTE DES DONNÉES ET LES RAISONS LÉGALES

Les données personnelles des utilisateurs du site vont être collectées automatiquement pour stockage selon la période obligatoire en raison du traitement des données (les formes en lignes y compris mais pas limitées)

Les données personnelles sont traitées selon consentement de l’utilisateur, cependant, le traitement des données peut avoir place selon la loi dans les cas suivants:

 • Clairement prévu par la loi,
 • Obligatoire pour que le responsable du donnés peut s’acquitter ses responsabilités
 • Obligatoire pour la production, l’usage ou la protection d’un mérite
 • Pour protéger les droits et les libertés fondamentaux de l'utilisateur du Site.

hallerinden herhangi birisine istinaden ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın da işlenebilmektedir.

4. A QUI ET POUR QUELLES RAISONS LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE TRANSMIS

İnternet Sitesi Kullanıcıları’nın kişisel verileri kanunda açıkça öngörülen hallerde, GSÜMED’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olan hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan hallerde, GSÜMED’in meşru menfaatlerinin korunması için gerekli olan hallerde, kariyer etkinlikleri ve eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi için birlikte çalışılan iş ortaklarına, veya kanunen yetkili kamu kurumlarına, idarelere ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. LA FAÇON DE STOCKAGE

Les données sont stockées avec un système privé et crypté. Avec cette méthode les données ne peuvent plus être lues, sauf par les responsables qui ont la clé du code. Tous les documents sont enregistrés selon les contrôles de sécurité.

6. LE PÉRIODE DE STOCKAGE DES DONNÉES

Les données des utilisateurs sont stockées selon la législation ou conformément à la loi.

7. L’EFFACEMENT, SUPPRESSION et ANONYMISATION des DONNÉES

GSÜMED işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddeleri ile ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

L’Effacement des données : Les Utilisateurs ne peuvent pas avoir accès aux données à aucun cas, et les données ne peuvent pas être utilisées.

La Suppression des Données : Aucun peut avoir accès à aucun cas et les données ne peuvent pas être ramenées ou utilisées.

L’Anonymisation des données : les données ne peuvent pas être associées par une personne réelle définie ou indéfinie, même si la donnée est correspondue avec une autre donnée.

8. LES DROITS D’APPEL AU RESPONSABLE DE DONNÉE

GSÜMED üzerinden kişisel verileri işlenen İnternet Sitesi Kullanıcıları, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde GSÜMED’in [email protected] adresine yazılı olarak başvurarak;

 • Demande si les données sont traitées ou non
 • Si ce sont traités, demander des informations
 • La raison du traitement et s’ils sont utilisés conformément à la loi
 • Si les informations sont transmises dans le pays ou hors du pays
 • Si ce sont mal traitées, demander la correction
 • Demander de supprimer les donnés
 • Demander de passer l’information à la troisième personne sur la suppression et la correction des donnés
 • Objecter dans le cas où les données traitées par des system automatiques sont analysés et les conséquences sont contre le propriétaire du donné
 • Demander au cas où le donné est mal traité et a causé un préjudice à la propriétaire
close

Bildirim almak ister misiniz?

Yeni ilanlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakmanız yeterli!