Vue d'ensemble

Şirket vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda, iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket iş kollarında yürütülen tüm faaliyetlerin stratejik ve dönemsel bütçelerini oluşturmak ve denetlemek, gerçekleşmeleri izlemek. Yönetim raporları ile şirketin oluşan tüm kayıtlarının analizi ile karar süreçlerinde amirini periyodik olarak bilgilendirmek.