Genel Bakış

Sorumlu olduğu yurtiçi veya yurtdışı şirketlerde; muhasebe sistemlerinin çalıştırılmasından, mali kayıtların tutulması ve raporlanmasına ilişkin faaliyetlerden, teşvik uygulamalarının yürütülmesinden, şirketlerin mali yükümlülüklerinin takibinden sorumludur.